0653855435 olaf@friedrichs.nl
Selecteer een pagina

Minder gevoel door meer afstand

Ok, Cloud Computing is een bekende term en wordt, volgens kenners, steeds wijder geaccepteerd. Dit is op zich niet vreemd te noemen wanneer je kijkt naar de gemakken die deze vorm van IT dienstverlening met zich meebrengt voor afnemers.

IT is onmisbaar maar is voor de meeste afnemers ook onbegrijpbaar door het hoog technische kennisniveau dat je nodig hebt. Cloud daarentegen creëert de mogelijkheid voor bedrijven om focus te leggen op de eigen business behoefte en vraagt minder technische in-house kennis.

Sommigen ervaren de voordelen van het niet vooraf hoeven investeren in IT en anderen kiezen voor cloud omdat het zo “simpel” aan te zetten is. Het gemak van aanschaffen is zelfs zo groot dat bedrijven last hebben van personeel dat zelfstandig, buiten IT beheer om, cloud-abonnementen aangaan. Dit raakt de essentie van in control blijven van de informatie die aan het bedrijf toebehoort.

Ook zegt het genoeg over de behoefte die leeft aan de voorkant van het bedrijf en hoe de medewerkers kijken naar IT. “Moet je kijken, daar werkt het gewoon en wij doen er maanden over om iets te beslissen laat staan iets te realiseren“, is een veel gehoorde uitspraak in het bedrijfsleven met als gevolg dat men gaat voor het gemak. Lastig wordt het natuurlijk wanneer men verantwoordelijkheid moet gaan nemen voor de gevolgen van een falende dienst of verlies van informatie. Het informatiebeveiligingsbeleid laakt vaak op deze vlakken dan wel wordt genegeerd omdat de persoonlijke gevolgen voor het niet nemen van de verantwoordelijkheid uit blijven.

Dus krijgt het bestuur vanzelf de behoefte en noodzaak om zichzelf in control te stellen van deze vorm van insourcing van externe IT faciliteiten. En dan zie ik veel onduidelijkheid. Sommigen hebben dit al vooraf gezien en zijn daarom diep gegaan in het onderzoeken van de gevolgen van cloud en hoe zij zich daarover willen opstellen. Voor anderen is het een kwestie van dealen met de situatie zoals deze zich heeft aangediend.

De kernvraag is voor iedereen gelijk: hoe gaat deze leverancier om met mij? Ik zie dat het vooral interessant gaat worden wanneer je nadenkt over mogelijkheden die je hebt als afnemer om duidelijk en reëel antwoord op deze vraag te krijgen. De cloud markt groeit zo snel in aantallen aanbieders en soorten diensten (verschillen in functioneel aanbod zijn onoverzichtelijk) dat het voor afnemers moeilijk wordt om een waardeoordeel te vellen over de match met de eigen behoeften. Zodra de short-list duidelijker wordt kun je op zoek naar de match die deze partijen zullen hebben met de zakelijke behoefte en de aansluiting jouw organisatie.

Een belangrijk kernpunt van een cloud leverancier is zijn dienstverlening. De mate waarin hij in staat is om deze dienstverlening vol te houden is complex om te bepalen. Hiertoe zijn weinig tot geen standaarden en meetinstrumenten beschikbaar.

Op basis van vaardigheden en ervaring proberen we een beeld te creëren, maar dat beeld blijft vaak onze interpretatie. We kennen allemaal de mening van de persoon die de dienst gebruikt en zien dat dit subjectiviteit ten toon stelt. Daarom is het bepalen van een trackrecord op basis van persoonlijke meningen dus best gevaarlijk.

Bijzonder genoeg vind ik te zien dat tijdens onze onderzoeken bleek dat zeer veel besluiten rondom het selecteren van een dienstenleverancier op basis van persoonlijke referenties en beeldvorming worden genomen. 

De vraag is hoe je voldoende hechtheid met jouw dienstenleverancier creëert om zo tijdig te sturen.