In korte tijd uw partner leren kennen

Partnerships oftewel samenwerkingsverbanden ontstaan wanneer partijen met elkaar verbinden om het gezamenlijk belang te bevorderen. Binnen de samenwerking heeft ieder (stakeholders) zijn eigen belangen, rollen en verantwoordelijkheden. Dus wil je elkaar goed (genoeg) leren kennen. Referenties zijn nodig om ervaringen van anderen te gebruiken om verhalen te verifiëren en optimaal voor te sorteren op de succesvolle uitkomst.

Dus maak het een “must” om uw partner-keuze professioneel grondig te benaderen. Zoek bewezen trackrecord, aantoonbare kennis, ervaringen en referenties en meer harde feiten die u nodig heeft om te partner professioneel in te kunnen schatten. Onderzoek bedrijfsachtergronden (ouderdom, grootte, financiële gezondheid), afhankelijkheden van derden, functionele aansluiting met uw behoeften, gebruikte technologieën en werkwijzen, geboden service, juridische voorwaarden, veiligheidsvoorzieningen etc. Bij partners die diensten leveren is het belang van continuïteitsborging groot.

Naast de harde feiten is de relatie een combinatie van gezond zakelijk en interpersoonlijk contact. Weet dat je elkaar te aller tijden kunt bereiken, vertellen wat er is en positief zoekt naar oplossingen. En dat is nodig wanneer je weet dat uit onderzoek gebleken is dat:

“85% van de gunning bestaat uit de attitude van de partner en 15% uit kennis en expertise”

Dit geeft aan dat beslissingen worden genomen op basis van het onderbuikgevoel of intuïtie. Wij vertrouwen op ons inschattingsvermogen en durven daarop te anticiperen. Dus de keuze wordt persoonlijk. Juist die persoonlijke factor is hetgeen waar een relatie op kan floreren of juist breken.

Door te blijven zoeken naar elkaars bedoelingen, eerlijkheid en rollen leer je elkaar steeds beter kennen. Krijg antwoorden op de vragen:

  • moet de partner alles kunnen of moet hij het kunnen organiseren?
  • begrijpt hij waar ik heen wil of doet hij zijn best om zijn product/dienst in te passen?
  • is hij ingericht / geëquipeerd om mijn vraag nu en in de toekomst naar mijn wensen uit te (blijven) voeren?
  • ben ik in staat een duurzame relatie aan te gaan of ligt mijn organisatie dit in de weg?